Wybór oferty na wykonanie spaceru wirtualnego, zakup kiosków internetowych oraz wykonanie dodatkowej gry internetowej dla dzieci w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”

Ofertę przedłożyło 9 podmiotów.

Ceny ofert na Wykonanie spaceru wirtualnego, który będzie zawierał obszerne informacje o walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych terenów partnerskich LGDwahają się od kwoty 85 000,00 zł do 119 200,00 zł. Wybrano ofertę firmy Spacery Wirtualne Piotr Jakubowski za kwotę 85 000,00 zł brutto ( łączna liczba uzyskanych punktów 98,62 ).

Ceny ofert na Zakup kiosków multimedialnych, które będą prezentować informacje o walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych wahają się od kwoty 44 900,00 zł do kwoty 60 00,00 zł. Wybrano ofertę firmy Infomiasto.com.s.c za kwotę 44 900,00 zł brutto ( łączna liczba uzyskanych punktów 91,98 ).

Ceny ofert na Wykonanie dodatkowej gry internetowej dla dzieci wahają się od kwoty 13 900, 00 zł do kwoty 14 000,00 zł. Wybrano ofertę firmy Spacery Wirtualne Piotr Jakubowski za kwotę14 000,00 zł ( łączna liczba uzyskanych punktów 99,43 ).
 

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka cookie