Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2012 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "G6 Grzędy Sokalskiej" w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

 

Konkurs rozstrzygnięty
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – (limit dostępnych środków – 69 365,69 zł)"

 

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy

OTWÓRZ

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

OTWÓRZ

Ekonomiczny Plan Operacji

OTWÓRZ

Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu Operacji

OTWÓRZ

Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

OTWÓRZ

Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

OTWÓRZ

Oświadczenie

OTWÓRZ

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

OTWÓRZ

Oświadczenie wnioskodawcy podejmującego prowadzenie działalności

OTWÓRZ

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

OTWÓRZ

 

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka cookie