Nabór Wniosków

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2012 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "G6 Grzędy Sokalskiej" w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

 

Konkurs rozstrzygnięty
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – (limit dostępnych środków – 69 365,69 zł)"

 

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy

OTWÓRZ

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

OTWÓRZ

Ekonomiczny Plan Operacji

OTWÓRZ

Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu Operacji

OTWÓRZ

Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

OTWÓRZ

Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

OTWÓRZ

Oświadczenie

OTWÓRZ

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

OTWÓRZ

Oświadczenie wnioskodawcy podejmującego prowadzenie działalności

OTWÓRZ

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

OTWÓRZ

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

 

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o II naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "G 6 Grzędy Sokalskiej" w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

 

Konkurs rozstrzygnięty

"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków 139 417,00 zł)"

 

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy

PDF Excel

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

PDF Excel

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

PDF Excel

Wzór gwarancji

PDF Excel

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

OTWÓRZ

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy

OTWÓRZ

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

OTWÓRZ

Wykaz działalności gospodarczych

OTWÓRZ

Załączniki LGD

OTWÓRZ

Karta oceny wniosku pod kątem zgodności z LSR

OTWÓRZ

Karta oceny wniosku zgodnie z kryteriami wyboru

OTWÓRZ

 

 

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o I naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "G 6 Grzędy Sokalskiej" w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

 

Konkurs rozstrzygnięty
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków 97.000,00 zł)"

 

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy

PDF Excel

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

PDF Excel

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

PDF Excel

Wzór gwarancji

PDF Excel

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

OTWÓRZ

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy

OTWÓRZ

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

OTWÓRZ

Wykaz działalności gospodarczych

OTWÓRZ

Załączniki LGD

OTWÓRZ

Karta oceny wniosku pod kątem zgodności z LSR

OTWÓRZ

Karta oceny wniosku zgodnie z kryteriami wyboru

OTWÓRZ

 

 

 

Odnowa i rozwój wsi

 

 

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o III naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "G 6 Grzędy Sokalskiej" w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:Konkurs rozstrzygnięty

"Odnowa i rozwój wsi – (limit dostępnych środków – 32 834,00 zł)"


 

 

Wniosek o przyznanie pomocy - Odnowa i rozwój wsi

PDF Excel

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

OTWÓRZ

Karta oceny wniosku zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru

OTWÓRZ

Karta oceny wniosku pod kątem zgodności z LSR

OTWÓRZ

Załączniki LGD - Odnowa i rozwój wsi

OTWÓRZ

Małe projekty

 

 

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o II naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "G 6 Grzędy Sokalskiej" w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

 

Konkurs rozstrzygnięty
"Małe projekty – (limit dostępnych środków 17 421,26 zł)"


 

 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

OTWÓRZ

Formularz informacyjny de minimis

OTWÓRZ

Oświadczenie powiązane de minimis

OTWÓRZ

Oświadczenie przetwarzania danych osobowych

OTWÓRZ

Wniosek o przyznanie pomocy

OTWÓRZ

Załącznik do wniosku o przydzielenie pomocy

OTWÓRZ

Załączniki LGD

OTWÓRZ

Karta oceny wniosku pod kątem zgodności z LSR

OTWÓRZ

Karta oceny wniosku zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru

OTWÓRZ
 

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o I naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "G 6 Grzędy Sokalskiej" w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:


Konkurs rozstrzygnięty
"Małe projekty – (limit dostępnych środków –70 500,00 zł)"


 

 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

OTWÓRZ

Formularz informacyjny de minimis

OTWÓRZ

Oświadczenie powiązane de minimis

OTWÓRZ

Oświadczenie przetwarzania danych osobowych

OTWÓRZ

Wniosek o przyznanie pomocy

OTWÓRZ

Załącznik do wniosku o przydzielenie pomocy

OTWÓRZ

Załączniki LGD

OTWÓRZ

Karta oceny wniosku pod kątem zgodności z LSR

OTWÓRZ

Karta oceny wniosku zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru

OTWÓRZ

 

 

 

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o IV naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "G6 Grzędy Sokalskiej" w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

 


Konkurs rozstrzygnięty
"Małe projekty – (limit dostępnych środków – 330 000,00 zł)"


 

 

 

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

OTWÓRZ

Załączniki LGD

OTWÓRZ

Wniosek o przyznanie pomocy

OTWÓRZ

Karta oceny wniosku zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru

OTWÓRZ

Karta oceny wniosku pod kątem zgodności z LSR

OTWÓRZ

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

OTWÓRZ


 

 

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o III naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "G6 Grzędy Sokalskiej" w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:Konkurs rozstrzygnięty
"Małe projekty – (limit dostępnych środków – 330 000,00 zł)"


 

 

 

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

OTWÓRZ

Załączniki LGD

OTWÓRZ

Wniosek o przyznanie pomocy

OTWÓRZ

Karta oceny wniosku zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru

OTWÓRZ

Karta oceny wniosku pod kątem zgodności z LSR

OTWÓRZ

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

OTWÓRZ

 

 

 

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o I naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "G6 Grzędy Sokalskiej" w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:


Konkurs rozstrzygnięty
"Małe projekty (limit dostępnych środków 133 618,37 zł)"


 

 

Wniosek o przyznanie pomocy

OTWÓRZ

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w rama

OTWÓRZ

Karta oceny wniosku

OTWÓRZ

Minimalnym wymaganiem

OTWÓRZ

Wniosek o przyznanie pomocy

OTWÓRZ

Wykaz załączników niezbędnych do oceny wniosku przez LGD

OTWÓRZ

Zalaczniki LGD

OTWÓRZ

Załącznik do wniosku o przydzielenie pomocy

OTWÓRZ

Karta oceny wniosku pod katem zgodności z LSR

OTWÓRZ

Wszystkie dokumenty spakowane razem

OTWÓRZ

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka cookie