Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dn. 29.06.2018r.

Członkowie Stowarzyszenia „G 6 Grzędy Sokalskiej”
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

       Mamy zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „G 6 Grzędy Sokalskiej” które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 w siedzibie biura LGD w Łaszczowie przy ul. Krótkiej 2 (budynek byłej karczmy, I piętro - wejście od biblioteki).
       Jednocześnie informujemy, iż w przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu tym wyznaczony zostanie drugi termin, tj. 15 minut po pierwszym terminie. Zebranie to będzie upoważnione do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, bez względu na ilość osób biorących w nim udział.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
2. Sprawdzenie obecności i kworum
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
6. Odczytanie sprawozdania z działalności Rady Programowej za 2017 r.
7. Podjęcie Uchwały nr I/1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Programowej za 2017 r.
8. Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 rok
9. Podjęcie Uchwały nr I/2/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2017 r.
10. Odczytanie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2017 r.
11. Podjęcie Uchwały nr I/3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2017 r.
12. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
13. Podjęcie Uchwały nr I/4/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
14. Odczytanie sprawozdania finansowego za 2017 r.
15. Podjęcie Uchwały nr I/5/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
16. Sprawy różne
17. Zamknięcie obrad
Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia
„G 6 Grzędy Sokalskiej”

       W trakcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „G 6 Grzędy Sokalskiej” program może ulec zmianie. Materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania Członków są wyłożone w siedzibie Stowarzyszenia „G6 Grzędy Sokalskiej”.

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka cookie