Wizyta przedstawicieli podkarpackiej LGD "Nowa Galicja"

     W dniach 25 - 26 maja 2017 r. w ramach wizyty studyjnej na obszarze działania Stowarzyszenia „G 6 Grzędy Sokalskiej” przebywali przedstawiciele podkarpackiej Lokalnej Grupy Działania "Nowa Galicja". Podczas wizyty zwiedzili kolejno obszar gmin Rachanie, Jarczów, Ulhówek, Telatyn, Tyszowce i Łaszczów.
     W gminie Rachanie przedstawicieli LGD „Nowa Galicja" powitał Wójt Gminy Rachanie Pan Roman Miedziak i Prezes Stowarzyszenia „G 6 Grzędy Sokalskiej” Pan Józef Woch. Po poczęstunku przygotowanym przez lokalne KGW grupa zwiedziła Izbę Regionalną prowadzoną przez Stowarzyszenie Miłośników Wożuczyna i Okolic. Pani Barbara Typek (inicjatorka i prezes SMWiO, plastyk, historyk sztuki, historyk,  przewodnik terenowy, nauczyciel Zespołu Szkół w Michalowie) opowiedziała o historii gminy Rachanie, kulturze i zabytkach.  W drodze do gminy Jarczów grupa wstąpiła na cmentarz w Pawłówce (cmentarz z okresu I wojny światowej, spoczywają na nim żołnierze polegli z armii austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej). 
     W Jarczowie grupę przywitał pan Edward Prus (członek Zarządu Stowarzyszenia „G 6 Grzędy Sokalskiej”, pracownik Urzędu Gminy w Jarczowie), który opowiedział historię powstania kopca Józefa Piłsudskiego usytuowanego obok Urzędu Gminy w Jarczowie (w roku 1936 społeczeństwo Gminy Jarczów łącznie z młodzieżą szkolną usypało kopiec marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w dowód wdzięczności za wywalczoną wolność dla narodu polskiego). Następnie grupa udała się zwiedzać  pochodzącą z  ok. 1755 roku  cerkiew unicką pw. św. Mikołaja (od 1921r. cerkiew służy jako kościół rzymsko-katolicki).
     W drodze do Ulhówka grupa odwiedziła Gospodarstwo Pasieczne „Dary Pszczół” w Dyniskach prowadzone przez pana Andrzeja Liseckiego z rodziną. Pan Andrzej Lisecki opowiedział m.in. o prowadzeniu swojego  gospodarstwa pasiecznego, o produkcji matek pszczelich,  po czym zaprosił na słodki poczęstunek tj. degustację miodu. W Ulhówku grupa zwiedziła park (na terenie parku o powierzchni 1.8 ha znajduje się m.in. amfiteatr dla 300 widzów, plac zabaw dla dzieci, boisko sportowe, pole do minigolfa).
     W drodze do Poturzyna (gmina Telatyn) grupa zwiedziła wczesnośredniowieczne grodzisko w Posadowie.  W Poturzynie w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina grupa została przywitana przez panią Grażynę Dobrzańską Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Poturzyna im. Fryderyka Chopina i Tytusa Wojciechowskiego. Pani Grażyna Dobrzańska opowiedziała o historii i zabytkach gminy Telatyn, oraz o pobycie  Fryderyka Chopina w Poturzynie u swego przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego. Z Poturzyna grupa udała się do Łykoszyna, gdzie w Wiejskim Centrum Turystyki i Promocji Wsi została przywitana przez panią Jadwigę Wacko (członka Zarządu Stowarzyszenia „G6 Grzędy Sokalskiej”), panią Teresę Romańczuk (przewodniczącą KGW Łykoszyn) i pana Czesława Romańczuka (Wiejskie Centrum Turystyki i Promocji Wsi w Łykoszynie jest miejscem spotkań, odpoczynku i zabawy, otwartym dla młodzieży i dorosłych oraz seniorów, inwestycja została dofinansowana  ze środków Unii Europejskiej z Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” , oraz działanie „Odnowa i rozwój wsi”). KGW Łykoszyn podjęło  grupę słodkim poczęstunkiem.
     W drodze do Tyszowiec grupa zwiedziła Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Nabrożu. W Tyszowcach grupa została powitana przez Burmistrza Tyszowiec Pana Mariusza Zająca. Po zwiedzeniu Kościoła św. Leonarda w Tyszowcach i obejrzeniu słynnych świec tyszowieckich grupa udała się do Czermna, w którym usytuowane jest grodzisko utożsamiane z Czerwieniem, stolicą Grodów Czerwieńskich. Na grodzisku w Czermnie członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcyjno-Historycznego Grodu Czerwień zaprezentowali stroje średniowieczne oraz udzielili pokazu walk średniowiecznych.
     W gminie Łaszczów Prezes Stowarzyszenia „G 6 Grzędy Sokalskiej” pan Józef Woch opowiedział grupie o czołowych zakładach produkcyjnych, które działają na obszarze gminy Łaszczów tj.  Uren  Coldstores sp. z o.o., Kalgrup Sp z o.o., "Bracia Mrozik" sp. z o.o. Z uwagi na ograniczony czas grupa zwiedziła powyższe zakłady i zabytki Łaszczowa z „okna autobusu”. Spotkanie zakończyło się pokazaniem zabytków i rynku w Zamościu. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka cookie